วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปฐมฤกษ์1.1

เนื่องด้วย ตอนนี้ได้เปลี่ยนนามปากกาอย่างถาวร
มาเป็น OCTOBER 29
เนื่องด้วยจากสาเหตุหลายๆประการ จึงเรียนมาให้ทราบ
บทความเก่าๆ ยังสามารถเข้าไปชมได้
ตามลิงค์เดิมนะครับ
นับจากนี้ขอเปิดตัว บล๊อคนี้
OCTOBER 29
อย่างเป็นทางการครับ
(อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

1 ความคิดเห็น: